Wręczenie Nagrody im. Witolda Lipskiego w 2007 roku