Wręczenie Nagrody im. Witolda Lipskiego w 2008 roku