Wręczenie Nagrody im. Witolda Lipskiego w 2009 roku