Wręczenie Nagrody im. Witolda Lipskiego w 2010 roku