Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Wniosek     Witold Lipski  

LAUREAT KONKURSU  2007

ŁUKASZ KOWALIK


     Łukasz Kowalik

Dr Łukasz Kowalik jest pracownikiem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Tu też w roku 2005 uzyskał doktorat, przedstawiając świetną rozprawę doktorską dotyczącą algorytmicznych problemów ścieżkowych w grafach. Jest autorem lub współautorem kilkunastu prac opublikowanych w najbardziej prestiżowych w tej dziedzinie czasopismach oraz prezentowanych i publikowanych na międzynarodowych konferencjach naukowych najwyższej rangi. Jego zainteresowania badawcze dotyczą algorytmiki: projektowania i badania struktur danych i efektywnych algorytmów, w tym algorytmów aproksymacyjnych dla problemów NP-trudnych, obejmując też niektóre zagadnienia kombinatoryki i teorii grafów. Uzyskał już w tych dziedzinach trudne i ciekawe wyniki, które znajdują oddźwięk w międzynarodowym środowisku naukowym, poprawiając niekiedy wcześniejsze wyniki znanych w świecie specjalistów w tej dziedzinie. Jego prace są głębokie, eleganckie i pomysłowe, świadczą o wszechstronnej wiedzy i umiejętności bardzo dobrej prezentacji najtrudniejszych nawet zagadnień.
więcej o Łukaszu Kowaliku