Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Wniosek     Witold Lipski  

LAUREACI KONKURSU  2008

DARIUSZ DERENIOWSKI   I   MAREK KLONOWSKI


Dariusz Dereniowski

Dr Dariusz Dereniowski jest pracownikiem Politechniki Gdańskiej, gdzie w 2006 roku obronił doktorat. Większość jego prac dotyczy algorytmów na grafach, w szczególności złożoności obliczeniowej uporządkowanego kolorowania grafów i wyszukiwania elementów w zbiorach częściowo uporządkowanych. Oprócz tego interesuje się kombinatoryczną teorią gier. Jest autorem lub współautorem szeregu prac opublikowanych w renomowanych międzynarodowych czasopismach. W swych pracach rozwiązał kilka trudnych problemów otwartych, w tym również takich, które zostały postawione przez innych badaczy jeszcze w latach 90.
więcej o Dariuszu Dereniowskim
wykład wygłoszony 23.10.2008


Marek Klonowski

Dr Marek Klonowski jest pracownikiem Politechniki Wrocławskiej. Ukończył dwa kierunki studiów: matematykę i informatykę. Doktorat uzyskal na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu; obecnie przygotowuje druga rozprawe doktorska na Politechnice Wrocławskiej. Jego zainteresowania badawcze dotycza głównie protokołów ochrony anonimowości w środowisku rozproszonym, w tym szczegolnie w głosowaniach elektronicznych. Jedna z jego prac w tej dziedzinie została nominowana do prestiżowej nagrody "Award for Outstanding Research in Privacy Enhancing Technologies". Intensywnie pracuje nad zagadnieniami bezpieczeństwa dla systemów urządzeń o ograniczonych zasobach, uzyskał też wyniki w badaniach nad technologiami podpisów cyfrowych oraz algorytmami dla sieci peer-to-peer. Jest współautorem wielu prac w tych dziedzinach opublikowanych w wydawnictwach o międzynarodowym zasiegu.
więcej o Marku Klonowskim
wykład wygłoszony 23.10.2008