Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Wniosek     Witold Lipski  

JAROSŁAW BYRKA
LAUREAT KONKURSU  2010Jarosław Byrka


Dr Jarosław Byrka jest pracownikiem Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie wcześniej ukończył studia informatyczne. Studia doktorskie odbył w Holandii w Centrum vor Wiskunde en Informatica (CWI) w Amsterdamie oraz w Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), gdzie obronił pracę doktorską w październiku 2008. Do lutego 2009 pracował jako postdoc w TU/e, a następnie przez rok jako postdoc w Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) w Szwajcarii. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów optymalizacji dyskretnej. Dr Byrka specjalizuje się w konstrukcji algorytmów aproksymacyjnych, czyli takich które efektywnie znajdują rozwiązania przybliżone dla problemów, o których wiadomo iż znalezienie rozwiązania optymalnego jest niezwykle trudne. Jest on autorem obecnie najlepszych znanych algorytmów aproksymacyjnych dla problemu znajdowania minimalnego drzewa Steinera w grafie nieskierowanym, oraz dla kilku problemów lokalizacji, w tym najbardziej podstawowego (ang. Uncapacitated Facility Location problem). Jest również autorem prac dotyczących teorii gier, biologii obliczeniowej, oraz algorytmów on-line. Praca na temat znajdowania przybliżonych drzew Steinera została wyróżniona przez STOC 2010 best paper award.
więcej o Jarosławie Byrce
prof.Karen Aardal o Jarosławie Byrce
wykład wygłoszony 07.10.2010