Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Wniosek     Witold Lipski  

PAWEŁ PARYS
LAUREAT KONKURSU  2011Paweł Parys


Paweł Parys jest obecnie doktorantem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego badania w zakresie informatyki dotyczą różnych aspektów teorii automatów. Jest autorem szeregu publikacji, w tym prac prezentowanych na najlepszych światowych konferencjach naukowych w tej dziedzinie. Jego praca na temat szybkiej ewaluacji zapytań XPath została wyróżniana jako najlepsza praca studencka na konferencji ACM PODS 2009. W ostatnim czasie rozwiązał problem otwarty od 2002 roku, dotyczący rekurencji, a dokładniej automatów ze stosem wyższego rzędu. Zajmował się także automatami czasowymi oraz złożonością problemu wyliczania wyrażeń mi-rachunku w modelach skończonych.
więcej o Pawle Parysie
wykład wygłoszony 06.10.2011