Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Wniosek     Witold Lipski  

KONKURS  2013

Do edycji nagrody w roku 2013 zgłoszono sześciu bardzo dobrych kandydatów z różnych ośrodków w kraju, reprezentujących różne dziedziny informatyki. Rada Nagrody bardzo wysoko oceniła poziom kandydatów, uznając ich znaczny już dorobek naukowy i wysoki potencjał badawczy, wsparty wielką aktywnością naukową i obiecujący dalszy szybki rozwój naukowy i jeszcze bardziej znaczące wyniki w przyszłości. 

W 2013 roku Rada Nagrody postanowiła przyznać nagrodę Pawłowi Gawrychowskiemu z Uniwersytetu Wrocławskiego.
więcej o laureacie


Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się dnia 10 października 2013 w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

zdjęcia z uroczystości