Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Wniosek     Witold Lipski  

KONKURS  2014

Do dziesiątej jubileuszowej edycji nagrody w roku 2014 zgłoszono siedemnaścioro bardzo dobrych kandydatów z różnych ośrodków w kraju, reprezentujących różne dziedziny informatyki. Była to maksymalna liczba kandydatów zgłoszonych do jednego konkursu w historii nagrody im. Lipskiego. Rada Nagrody bardzo wysoko oceniła poziom kandydatów, uznając ich znaczny już dorobek naukowy i wysoki potencjał badawczy, wsparty wielką aktywnością naukową i obiecujący dalszy szybki rozwój naukowy i jeszcze bardziej znaczące wyniki w przyszłości. 

W 2014 roku Rada Nagrody postanowiła przyznać nagrodę Jakubowi Radoszewskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego.
więcej o laureacie


Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się dnia 9 października 2014 w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie otworzył przewodniczący Rady Nagrody Paweł Urzyczyn witając przedstawicieli sponsorów, współorganizatorów i patronów medialnych, a także laureatów, tegorocznych i tych z poprzednich lat oraz wszystkich na sali.

Z okazji jubileuszu Nagrody przewodniczący przypomniał, że Nagroda im. Witolda Lipskiego powstała w 2004 roku z inicjatywy polskich informatyków pracujących za granicą: Krzysztofa Apta, Mirosława Truszczyńskiego i Wiktora Marka. Jej celem jest wsparcie i promocja młodych informatyków pracujących w Polsce. Nagrodzie nadano imię Witolda Lipskiego, wybitnego polskiego informatyka, niespodziewanie zmarłego w 1985 roku. Pierwszy konkurs odbył się w dwudziesta rocznicę jego śmierci. Obecny na uroczystości Krzysztof Apt wspominał czas poznania się z Witoldem Lipskim w 1984 roku w Paryżu. Jan Madey wspominał współpracę z Witoldem Lipskim przy organizacji konferencji INFOPOL w 1976 roku i redagowaniu materiałów konferencyjnych.

Przewodniczący Rady Nagrody podkreślił, że spośród laureatów i osób wyróżnionych w dotychczasowych konkursach wszyscy pracują i rozwijają się naukowo i mają polskie afiliacje. Wielu laureatów było obecnych na sali.

Następnie przewodniczący Rady Nagrody ogłosił wyniki tegorocznego konkursu, w którym nagroda została przyznana Jakubowi Radoszewskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom wręczył Mirosław Jędrych - przedstawiciel firmy Sage. Życzył laureatowi wytrwałości w pracy oraz dalszych sukcesów naukowych.

Najważniejszą częścią uroczystości było wystąpienie laureata. Jakub Radoszewski mówił o swoich zainteresowaniach i wynikach w dziedzinie algorytmów tekstowych. Po wystąpieniu Krzysztof Apt odczytał opinię o laureacie autorstwa prof. Crochemore'a z King's College z Londynu.

Dalsza mniej oficjalna część uroczystości była okazją, by w nieformalnej atmosferze jeszcze raz pogratulować laureatowi i porozmawiać o jego osiągnięciach i planach naukowych.

zdjęcia z uroczystości