Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Zgłoszenie     Witold Lipski  

LAUREAT KONKURSU  2017

JAKUB NALEPAJakub Nalepa


Dr inż. Jakub Nalepa jest asystentem na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie wcześniej ukończył studia magisterskie (2011) i doktoranckie (2016) z informatyki. Jakub Nalepa jest również kierownikiem d/s uczenia maszynowego w projektach realizowanych w Future Processing Sp. z o.o. Jego zainteresowania naukowe obejmują uczenie maszynowe, algorytmy ewolucyjne (zwłaszcza adaptacyjne algorytmy genetyczne i memetyczne), analizę i przetwarzanie obrazów, obrazowanie medyczne oraz rozwiązywanie złożonych problemów optymalizacyjnych. Dr Nalepa opublikował dotychczas ponad 60 artykułów naukowych (otrzymał nagrody best paper award na konferencjach 3PGCIC 2016 i IBERAMIA 2016, był także nominowany do tej nagrody na konferencji EvoCOP 2017) i brał udział (jako wykonawca, główny wykonawca, kierownik d/s uczenia maszynowego i kierownik d/s badań) w projektach współfinansowanych przez NCBR, NCN i MNiSzW. W ramach prowadzonych badań z zakresu obrazowania medycznego, Jakub współpracuje z grupą badawczą w Cambridge (Wielka Brytania) oraz z ośrodkami medycznymi w Polsce i na świecie.
więcej o Jakubie Nalepie
wykład wygłoszony 12.10.2017