Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Zgłoszenie     Witold Lipski  

LAUREAT KONKURSU  2018

TOMASZ KOCIUMAKATomasz Kociumaka


Tomasz Kociumaka jest doktorantem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wcześniej ukończył studia licencjackie i magisterskie. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim algorytmiką tekstów, czyli problemami związanymi z efektywnym przetwarzaniem dowolnych ciągów znaków, oraz jej matematycznymi podstawami w postaci kominatoryki słów. Okazjonalnie prowadzi również badania nad zagadnieniami z innych działów algorytmiki. Rozprawę doktorską poświęcił problematyce tekstowych struktur danych — reprezentacji tekstów umożliwiających wydajne odpowiadanie na określone zapytania. Przedstawił wyniki między innymi na temat testowania równości fragmentów tekstu oraz kompresji wskazanych części tekstu. Dotychczasowe rezultaty jego badań, prowadzonych we współpracy z naukowcami z około 20 ośrodków z całego świata, zostały opublikowane w formie ponad 50 prac czasopismowych i konferencyjnych. Samodzielna publikacja Tomasza została wyróżniona nagrodą za najlepszą pracę na konferencji CPM 2016, a inna, stworzona wspólnie z macierzystym zespołem na UW, podobną nagrodą na konferencji LATA 2018.
więcej o Tomaszu Kociumace
wykład wygłoszony 04.10.2018