Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Zgłoszenie     Witold Lipski  

RÓŻA GOŚCIEŃ 

WYRÓŻNIONA  W  KONKURSIE  2018Róża Goścień


Doktor inżynier Róża Goścień od roku 2015 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych Politechniki Wrocławskiej. W tej samej jednostce w roku 2016 pani Goścień obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską zatytułowaną „Optimization algorithms for survivable elastic optical networks”. Praca została następnie uhonorowana przez Prezesa Rady Ministrów nagrodą dla wyróżniającej się rozprawy doktorskiej. Zainteresowania badawcze pani Goścień dotyczą przede wszystkim modelowania, projektowania oraz optymalizacji struktur sieci teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci optycznych, zorientowanych na treść oraz sposobów zapewnienia ich przeżywalności. W ramach tej tematyki, pani Goścień uczestniczyła oraz dalej aktywnie uczestniczy w realizacji kilku projektów badawczych finansowanych przez NCN (w roli wykonawcy jak również kierownika) oraz europejskiej akcji COST. Pani Goścień jest autorką ponad 35 artykułów naukowych, z czego dwa zostały uhonorowane nagrodą Best Paper Award (w czasopiśmie Optical Switching and Networking w roku 2014 oraz podczas konferencji naukowej RNDM 2015). W swojej pracy badawczej, pani Goścień nawiązała wiele współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z kraju i zza granicy, w tym z Instytutem Łączności (Warszawa, Polska), Politecnico di Milano (Mediolan, Włochy), KTH Royal Institute of Technology (Sztokholm, Szwecja) oraz Virginia Commonwealth University (Richmond, USA).
więcej o Róży Goścień
wykład przygotowany na 04.10.2018