Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Zgłoszenie     Witold Lipski  

STANISŁAW JASTRZĘBSKI 

WYRÓŻNIONY  W  KONKURSIE  2019Stanisław Jastrzębski


Dr Stanisław Jastrzębski pracuje obecnie jako Postdoctoral Fellow na New York University oraz jako advisor w firmie Molecule.one. Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierownictwem Prof. Jacka Tabora i Prof. Amosa Storkey (University of Edinburgh). W czasie doktoratu współpracował naukowo z Prof. Yoshua Bengio oraz z Google Research. Autor publikacji oraz recenzent na najważniejszych konferencjach w dziedzinie (NeurIPS, ICML, ICLR). Jego badania skupiają się na optymalizacji głębokich sieci neuronowych. Równolegle rozwija nowe metody sztucznej inteligencji dla zastosowań w chemii leków.
wykład wygłoszony 10.10.2019