Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Zgłoszenie     Witold Lipski  

LAUREAT KONKURSU  2020

KRZYSZTOF NOWICKIKrzysztof Nowicki


Krzysztof Nowicki złożył rozprawę doktorską w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie wcześniej ukończył studia magisterskie oraz prowadził badania naukowe jako doktorant pod opieką Tomasza Jurdzińskiego. W ciągu kilku najbliższych miesięcy planuje rozpocząć staż podoktorski na Uniwersytecie Kopenhaskim. W ramach badań naukowych, Krzysztof współpracuje z naukowcami z ETH Zurich, IBM Research i Uniwersytetu Kopenhaskiego. Głównym tematem jego badań są algorytmy dla dużych zbiorów danych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów równoległych.

W 2018 roku, Krzysztof został zaproszony na konferencję Highlights of Algorithms, aby przedstawić wyniki na temat problemu minimalnego drzewa spinającego w modelu Congested Clique. Jesienią 2018 przyznano mu stypendium im. Hugona Steinhausa, przyznawane przez miasto Wrocław doktorantom za wybitne osiągnięcia z zakresu nauk matematycznych. Krzysztof jest również stypendystą programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

więcej o Krzysztofie Nowickim
wykład wygłoszony 07.10.2020