Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Wniosek     Witold Lipski  

KONKURS  2005

Do edycji nagrody w roku 2005 zgłoszono 12 bardzo dobrych kandydatów z różnych ośrodków w kraju, reprezentujących różne dziedziny informatyki. Rada Nagrody bardzo wysoko oceniła poziom kandydatów, uznając ich znaczny już dorobek naukowy i wysoki potencjał badawczy, wsparty wielką aktywnością naukową i obiecujący dalszy szybki rozwój naukowy i jeszcze bardziej znaczące wyniki w przyszłości. 

W 2005 roku nagrodę w wysokości 10 000 złotych otrzymał Piotr Sankowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Zostało też przyznane honorowe wyróżnienie dla Katarzyny Paluch z Uniwersytetu Wrocławskiego.
więcej o laureatach
(informacje z września 2005)

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 26 września 2005 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.  Uroczystość rozpoczął przewodniczący Rady Nagrody, Andrzej Tarlecki, podsumowując tegoroczny konkurs. Następnie Krzysztof Apt i Wiktor Marek wspominali Witolda Lipskiego i pracę z nim. Na zakończenie laureat nagrody, Piotr Sankowski, wygłosił półgodzinny wykład na temat swoich zainteresowań naukowych.  Po części oficjalnej odbyło się spotkanie i poczęstunek w klubie pracowniczym wydziału.
zdjęcia z uroczystości