Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Wniosek     Witold Lipski  


Rada Nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek naukowy w zakresie informatyki i jej zastosowań przyznała tegoroczną Nagrodę

PIOTROWI SANKOWSKIEMU
Piotr Sankowski jest obecnie doktorantem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego badania w zakresie informatyki dotyczą różnych aspektów algorytmiki, a w szczególności zastosowania metod algebraicznych w algorytmach grafowych. Jest autorem szeregu publikacji, w tym prac prezentowanych i wyróżnianych na najlepszych światowych konferencjach naukowych w tej dziedzinie. Jego najważniejsze wyniki obejmują nowe algorytmy, bardziej efektywne niż dotychczas znane, rozwiązujące takie problemy jak znajdowanie i zliczanie skojarzeń w grafach, czy dynamiczne wyznaczenie najkrótszych ścieżek. Wyniki te łączą narzędzia kilku dziedzin i nowatorsko stosują je do klasycznych i szeroko badanych problemów, o licznych praktycznych zastosowaniach. Dowodzą wielkiej pomysłowości, samodzielności twórczej i kunsztu naukowego autora. Piotr Sankowski prowadzi też badania naukowe w dziedzinie fizyki (jest doktorantem Instytutu Fizyki PAN) i opublikował kilka prac naukowych dotyczących spintroniki.

więcej o Piotrze Sankowskim

Rada Nagrody przyznała też honorowe wyróżnienie

KATARZYNIE PALUCH
Pracuje ona w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorką i współautorką szeregu prac prezentowanych na bardzo prestiżowych konferencjach międzynarodowych. Jej badania dotyczą analizy i projektowania efektywnych algorytmów. W szczególności, zaproponowała nowy algorytm dla znanego problemu pokrywania kafelkami tablic, podejmowanego wcześniej przez wielu uczonych światowej klasy, i pokazała jego optymalność. Ten wynik i inne prace dotyczące algorytmów grafowych wykazują głęboką wiedzę i dojrzałość naukową autorki.

Do tegorocznej edycji nagrody zgłoszono 12 bardzo dobrych kandydatów z różnych ośrodków w kraju, reprezentujących różne dziedziny informatyki. Rada Nagrody bardzo wysoko oceniła poziom kandydatów, uznając ich znaczny już dorobek naukowy i wysoki potencjał badawczy, wsparty wielką aktywnością naukową i obiecujący dalszy, szybki rozwój naukowy i jeszcze bardziej znaczące wyniki w przyszłości.

więcej o Katarzynie Paluch