strona główna     rada nagrody     fundusz nagrody     sponsorzy     wniosek     Witold Lipski  

KONKURS  2006

Do edycji nagrody w roku 2006 zgłoszono 9 bardzo dobrych kandydatów z różnych ośrodków w kraju, reprezentujących różne dziedziny informatyki. Rada Nagrody bardzo wysoko oceniła poziom kandydatów, uznając ich znaczny już dorobek naukowy i wysoki potencjał badawczy, wsparty wielką aktywnością naukową i obiecujący dalszy szybki rozwój naukowy i jeszcze bardziej znaczące wyniki w przyszłości. 

W 2006 roku dwie równorzędne nagrody w wysokości 7 500 złotych otrzymali Marcin Bieńkowski z Uniwersytetu Wrocławskiego i  Mikołaj Bojańczyk z Uniwersytetu Warszawskiego.
więcej o laureatach

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 6 października 2006 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość rozpoczął przewodniczący Rady Nagrody, Andrzej Tarlecki, przybliżając cele nagrody i wspominając Witolda Lipskiego. Następnie prof. Tarlecki krótko przedstawił nowego sponsora głównego nagrody, firmę Sage Symfonia. W imieniu Sage Symfonia głos zabrała pani Dominika Ludwiczak. Dyplomy dla zwycięzców tegorocznej edycji konkursu wręczał prof. Tarlecki, po czym gratulacje laureatom przekazał prezes PTI, prof. Andrzej Marciniak. Na zakończenie, Marcin Bieńkowski i Mikołaj Bojańczyk wygłosili półgodzinne wykłady na temat swoich zainteresowań i wyników naukowych.  Po części oficjalnej odbyło się spotkanie i poczęstunek w klubie pracowniczym Wydziału.

zdjęcia z uroczystości