strona główna     rada nagrody     fundusz nagrody     sponsorzy     wniosek     Witold Lipski  

LAUREACI KONKURSU  2006

MARCIN BIEŃKOWSKI    I   MIKOŁAJ BOJAŃCZYK


     Marcin Bieńkowski

Dr Marcin Bieńkowski jest pracownikiem Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat uzyskał na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Matematyki Uniwersytetu w Paderborn. Poza świetnym doktoratem, jest też autorem lub współautorem kilkunastu prac naukowych, prezentowanych i publikowanych na czołowych międzynarodowych konferencjach naukowych w tej dziedzinie. Jego zainteresowania i wyniki naukowe obejmują szereg problemów z zakresu algorytmiki i teorii złożoności motywowanych praktycznymi zastosowaniami między innymi w zarządzaniu danymi w sieciach dynamicznych, czy równoważenia obciążenia w sieciach. Te praktyczne motywacje prowadzą do niezwykle cennego stylu badań dr. Bieńkowskiego: potrafi on świetnie tworzyć dobre modele matematyczne dla ważnych problemów praktycznych i uzyskiwać bardzo głębokie, trudne techniczne i praktycznie użyteczne wyniki tych modeli dotyczące.
opinia prof. Friedhelma Meyera auf der Heide
więcej o Marcinie Bieńkowskim

Mikołaj Bojańczyk

Dr Mikołaj Bojańczyk jest pracownikiem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Poza doktoratem, wyróżnionym w roku 2005 Nagrodą im. Ackermanna przez European Association for Computer Science Logic, jest autorem lub współautorem szeregu prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz prezentowanych i publikowanych na międzynarodowych konferencjach najwyższej rangi. Dwie jego prace były wyróżniane jako najlepsze prace na konferencjach ICALP 2004 i ACM PODS 2006. Zainteresowania badawcze M. Bojańczyka dotyczą ogólnie logiki w informatyce, a zwłaszcza teorii automatów. Jego wyniki naukowe obejmują zarówno rozwiązanie znanych problemów otwartych - przede wszystkim określenie siły obliczeniowej automatów ścieżkowych na drzewach (ale także efektywne charakteryzacje fragmentów logik temporalnych nad modelami drzewiastymi), jak i rozwinięcie nowych pojęć, istotnie wzbogacających metody formalne w weryfikacji programów, jak m.in. automaty przetwarzające dane i automaty z warunkami ilościowymi.

opinia prof. Wolfganga Thomasa
więcej o Mikołaju Bojańczyku