Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Wniosek     Witold Lipski  

LAUREACI KONKURSU  2009

ADRIAN KOSOWSKI   I   FILIP MURLAKAdrian Kosowski

Dr Adrian Kosowski jest pracownikiem Katedry Algorytmów i Modelowania Systemów Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia z informatyki na Politechnice Gdańskiej i matematyki na Uniwersytecie Gdańskim, a doktorat obronił na Politechnice Gdańskiej w 2007 r. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim poszukiwania wydajnych algorytmów i rozwiązań dla zagadnień teorii grafów. Badania te pozwalają na zamodelowanie licznych problemów praktycznych, m.in. z zakresu optymalizacji komputerowych sieci optycznych oraz sieci urządzeń mobilnych, szeregowania zadań, a także eksploracji nieznanego środowiska przez autonomiczne roboty. Swoje wyniki Adrian Kosowski opublikował dotychczas w 60 pracach recenzowanych, z których około połowy to artykuły w czasopismach z "listy filadelfijskiej".
więcej o Adrianie Kosowskim
wykład wygłoszony 02.10.2009


Filip Murlak

Dr Filip Murlak pracuje na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wcześniej ukończył jednoczesne studia informatyczno-matematyczne i uzyskał doktorat z informatyki. Jego zainteresowania naukowe dotyczą logiki w informatyce. We współpracy z Uniwersytetem w Lozannie prowadzi badania w zakresie teorii automatów i jej związków z deskryptywną teorią mnogości. Jednocześnie, wraz z naukowcami z Uniwersytetu w Edynburgu pracuje nad teoretycznymi podstawami wymiany danych w formacie XML. Wyniki jego badań były prezentowane na uznanych konferencjach i publikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych. Jego praca o hierarchii Wadge'a dla deterministycznych języków drzew została wyróżniona jako najlepsza praca na konferencji ICALP 2006.
więcej o Filipie Murlaku
wykład wygłoszony 02.10.2009