Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Wniosek     Witold Lipski  

KONKURS  2012

Do edycji nagrody w roku 2012 zgłoszono 11 bardzo dobrych kandydatów z różnych ośrodków w kraju, reprezentujących różne dziedziny informatyki. Rada Nagrody bardzo wysoko oceniła poziom kandydatów, uznając ich znaczny już dorobek naukowy i wysoki potencjał badawczy, wsparty wielką aktywnością naukową i obiecujący dalszy szybki rozwój naukowy i jeszcze bardziej znaczące wyniki w przyszłości. 

W 2012 roku dwie równorzędne nagrody w wysokości 7 500 złotych otrzymali Marek Cygan i Marcin Pilipczuk z Uniwersytetu Warszawskiego. Zostało też przyznane honorowe wyróżnienie dla Artura Jeża z Uniwersytetu Wrocławskiego.
więcej o laureatach


Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się dnia 18 października 2012 w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie, tradycyjnie już, otworzył przewodniczący Rady Nagrody prof. Andrzej Tarlecki, witając przedstawicieli sponsorów, współorganizatorów i patronów medialnych, a także laureatów, tegorocznych i tych z poprzednich lat, oraz wszystkich na sali. Wśród gości obecna była Barbara Lipska - żona Witolda Lipskiego, patrona Nagrody.

Następnie przewodniczący Rady Nagrody ogłosił wyniki tegorocznego konkursu, w którym zostały przyznane dwie równorzędne nagrody dla Marka Cygana i Marcina Pilipczuka z Uniwersytetu Warszawskiego, oraz honorowe wyróżnienie dla Artura Jeża z Uniwersytetu Wrocławskiego. Marek Cygan i Marcin Pilipczuk otrzymali nagrodę za w dużej mierze wspólny dorobek w dziedzinie teorii algorytmów dotyczący algorytmów aproksymacyjnych, algorytmów parametryzowanych i złożoności parametryzowanej i oparty na nowych technikach algorytmicznych. Artur Jeż został uhonorowany za swoje prace dotyczące teorii języków formalnych, w tym o kompresji tekstów.

Dyplomy wręczali laureatom pani Elwira Sokołowska - prezes firmy Sage oraz pan Marek Hołyński - wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Życzyli oni laureatom wytrwałości w pracy oraz dalszych sukcesów naukowych.

Najważniejszą częścią uroczystości były wystąpienia laureatów. Marek Cygan mówił o algorytmach aproksymacyjnych i algorytmach parametryzowanych i stworzył niejako wstęp do prezentacji Marcina Pilipczuka o złożoności parametryzowanej. Artur Jeż mówił o równaniach na językach oraz o kompresji.

Dalsza mniej oficjalna część uroczystości była okazją, by w nieformalnej atmosferze jeszcze raz pogratulować laureatom i porozmawiać o ich planach naukowych.

zdjęcia z uroczystości