Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Wniosek     Witold Lipski  

KONKURS  2012

LAUREACI:   MAREK CYGAN   I   MARCIN PILIPCZUK

HONOROWE WYRÓŻNIENIE DLA   ARTURA JEŻA


Marek Cygan


Dr Marek Cygan jest adiunktem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wcześniej ukończył zarówno studia magisterskie jak i studia doktoranckie. Odbył też staż naukowy na Uniwersytecie w Maryland, oraz staż podoktorski w instytucie IDSIA na Uniwersytecie w Lugano. Jego zainteresowania obejmują różne aspekty algorytmiki, takie jak algorytmy parametryzowane, dokładne algorytmy wykładnicze czy też algorytmy aproksymacyjne. W ramach prowadzonych badań naukowych Marek współpracuje z grupami badawczymi w Bergen, Budapeszcie, Lugano, College Park w Maryland oraz Pittsburghu.
więcej o Marku Cyganie
wykład wygłoszony 18.10.2012


Marcin Pilipczuk


Dr Marcin Pilipczuk jest adiunktem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wcześniej obronił doktorat i ukończył studia magisterskie. Główny nurt jego badań dotyczy algorytmów dokładnych dla problemów NP-trudnych, ze szczególnym uwzględnieniem złożoności parametryzowanej. W tej dziedzinie współpracuje z kilkoma grupami badawczymi z całego świata (m.in., z grupą Fedora Fomina z Bergen, z Dánielem Marxem z Budapesztu, czy z Stefanem Kratschem w Berlinie), zaś jego wyniki były prezentowane na uznanych międzynarodowych konferencjach. Poza głównym tematem badań, Marcin pracował w zakresie algorytmów aproksymacyjnych, klasycznej teorii grafów oraz geometrycznych energii krzywiznowych.
więcej o Marcinie Pilipczuku
wykład wygłoszony 18.10.2012


Artur Jeż


Dr Artur Jeż jest obecnie na stażu podoktorskim w Max Planck Institute fuer Informatik w Saarbruecken, ponadto jest adiunktem na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (na urlopie naukowym celem odbycia stażu). W 2006 r. ukończył dwa kierunki studiów: matematykę i informatykę na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego; w roku 2010 obronił tamże rozprawę doktorską.
Jego badania związane są z różnymi aspektami języków formalnych oraz ich powiązaniami z algorytmiką: w czasie doktoratu zajmował się głównie wyrażalnością gramatyk koniunkcyjnych, które są efektywnym sposobem zadawania składni zamkniętym na operacje boolowskie, oraz związanymi z nimi układami równań nad zbiorami liczb naturalnych. Obecnie zajmuje się związkami między kompresją danych równaniami w słowach, rozpoznawania słów przez automaty skończone oraz wyszukiwania wzorca. Ponadto zajmował się też problemem minimalizacji z błędami automatów skończonych.
Jego prace prezentowane były na wiodących konferencjach naukowych i publikowane w renomowanych czasopisamach. Praca dotycząca wyrażalności gramatyk koniunkycjnych otrzymała nagrodę dla najlepszej pracy w potoku teoretycznym na konferencji CSR 2007, zaś praca dotycząca hiperminimalizacji nagrodę dla najlepszej pracy studenckiej na konferencji MFCS 2008. Za rozprawę doktorską otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
więcej o Arturze Jeżu
wykład wygłoszony 18.10.2012