Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Zgłoszenie     Witold Lipski  

KONKURS  2015

W 2015 roku Rada Nagrody postanowiła przyznać nagrodę Michałowi Pilipczukowi z Uniwersytetu Warszawskiego.
więcej o laureacie


Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się dnia 8 października 2015 w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie otworzył przewodniczący Rady Nagrody Paweł Urzyczyn witając przedstawicieli sponsorów, współorganizatorów i patronów medialnych, a także laureatów, tegorocznych i tych z poprzednich lat oraz wszystkich na sali.

Na początku, przewodniczący przypomniał, że Nagroda im. Witolda Lipskiego powstała w 2004 roku z inicjatywy polskich informatyków pracujących za granicą: Krzysztofa Apta, Mirosława Truszczyńskiego i Wiktora Marka. Jej celem jest wsparcie i promocja młodych informatyków pracujących w Polsce. Nagrodzie nadano imię Witolda Lipskiego, wybitnego polskiego informatyka, niespodziewanie zmarłego w 1985 roku. Pierwszy konkurs odbył się w dwudziesta rocznicę jego śmierci.

Następnie przewodniczący Rady Nagrody ogłosił wyniki tegorocznego konkursu, w którym nagroda została przyznana Michałowi Pilipczukowi z Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom wręczył przedstawiciel firmy Sage. Życzył laureatowi wytrwałości w pracy oraz dalszych sukcesów naukowych.

Najważniejszą częścią uroczystości było wystąpienie laureata. Michał Pilipczuk mówił o swoich zainteresowaniach i wynikach w dziedzinie złożoności parametryzowanej. Po wystąpieniu odczytano opinię o laureacie autorstwa prof. Fedora Fomina z University of w Bergen.

Dalsza mniej oficjalna część uroczystości była okazją, by w nieformalnej atmosferze jeszcze raz pogratulować laureatowi i porozmawiać o jego osiągnięciach i planach naukowych.

zdjęcia z uroczystości