Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Zgłoszenie     Witold Lipski  

MICHAŁ PILIPCZUK
LAUREAT KONKURSU  2015
Michał Pilipczuk


Dr Michał Pilipczuk jest adiunktem w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z informatyki, napisany pod kierunkiem prof. Fiodora V. Fomina, obronił na Uniwersytecie w Bergen (Norwegia) w listopadzie 2013, gdzie pracował od 2011 do 2014 roku jako doktorant. Od października 2014 pracuje z powrotem w Polsce. Podstawową dziedziną badań Michała jest algorytmika parametryzowana, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów grafowych, kernelizacji oraz zastosowań strukturalnej teorii grafów. Podczas swojej dotychczasowej pracy, Michał napisał ponad pięćdziesiąt artykułów naukowych z ponad czterdziestoma różnymi współautorami, z których wiele było prezentowanych na najbardziej prestiżowych konferencjach z informatyki teoretycznej. Jest również współautorem książki {\em{Parameterized Algorithms}}, wydanej przez wydawnictwo Springer w tym roku, będącej podręcznikiem skierowanym dla doktorantów opisującym szerokie spektrum technik używanych przy pracy nad algorytmami parametryzowanymi.
więcej o Michale Pilipczuku
wykład wygłoszony 8.10.2015
opinia prof.Fedora Fomina