Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Zgłoszenie     Witold Lipski  

KONKURS  2016

Do edycji nagrody w roku 2016 zgłoszono 10 bardzo dobrych kandydatów z różnych ośrodków w kraju, reprezentujących różne dziedziny informatyki. Rada Nagrody bardzo wysoko oceniła poziom kandydatów, uznając ich znaczny już dorobek naukowy i wysoki potencjał badawczy, wsparty wielką aktywnością naukową i obiecujący dalszy szybki rozwój naukowy i jeszcze bardziej znaczące wyniki w przyszłości. 

W 2016 roku dwie równorzędne nagrody otrzymali Tomasz Gogacz i Michał Skrzypczak.
więcej o laureatach


Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się dnia 13 października 2016 w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie otworzył przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Informatyki prof. Jan Madey, który powitał przedstawicieli sponsorów, współorganizatorów i patronów medialnych, a także laureatów, tegorocznych i tych z poprzednich lat, oraz wszystkich na sali. Wśród gości obecna była Katarzyna Lipska - córka Witolda Lipskiego - wraz z rodziną, oraz Maciej Lipski - brat patrona Nagrody.

Prof. Krzysztof Apt, jeden z inicjatorów Nagrody i przyjaciel Witolda Lipskiego, wspomniał postać patrona Nagrody podkreślając jego entuzjastyczne podejście do nauki i osiągnięte sukcesy.

Następnie przewodniczący Rady Nagrody prof. Paweł Urzyczyn ogłosił wyniki tegorocznego konkursu, w którym zostały przyznane dwie równorzędne nagrody dla Tomasza Gogacza i Michała Skrzypczaka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplomy wręczał laureatom prof. Marian Noga - prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Gratulował sukcesów naukowych i życzył laureatom wytrwałości w pracy.

Najważniejszą częścią uroczystości były wystąpienia laureatów. Tomasz Gogacz mówił o wnioskowaniu w bazach danych, a Michał Skrzypczak o wyrażalności w logice.

Dalsza mniej oficjalna część uroczystości była okazją, by w nieformalnej atmosferze jeszcze raz pogratulować laureatom i porozmawiać o ich planach naukowych.

zdjęcia z uroczystości