Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Zgłoszenie     Witold Lipski  

KONKURS  2020

Do edycji Nagrody w roku 2020 zgłoszono 6 bardzo dobrych kandydatów z różnych ośrodków w kraju, reprezentujących różne dziedziny informatyki. Rada Nagrody bardzo wysoko oceniła poziom merytoryczny kandydatów, uznając ich znaczny już dorobek naukowy i wysoki potencjał badawczy, wsparty wielką aktywnością naukową.

Rada Nagrody im. Witolda Lipskiego postanowiła przyznać w roku 2020 nagrodę główną Krzysztofowi Nowickiemu z Uniwersytetu Wrocławskiego.
więcej o Krzysztofie Nowickim


Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się 7 października 2020 w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Z powodu ograniczeń związanych z COVID-19 w spotkaniu osobiście uczestniczyło niewiele osób. Dla wszystkich pozostałych dostępna była transmisja online na kanale Youtube.

Spotkanie otworzył przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Informatyki prof. Jan Madey, który powitał przedstawicieli współorganizatorów oraz sponsorów konkursu, a także laureatów, tegorocznych i tych z poprzednich lat.

Patrona Nagrody, Witolda Lipskiego, wspominał prof. Andrzej Tarlecki, honorowy przewodniczący Rady Nagrody. Mówił o jego zainteresowaniach i publikacjach naukowych, wśród których wiele jest do dziś cytowanych. Podkreślił, że był to człowiek żyjący wieloma pasjami; Witold Lipski był nie tylko świetnym naukowcem, ale też grał na instrumentach, zajmował się sportem, brał udział w maratonie, malował. Jego autoportret otwiera każdą uroczystość wręczenia Nagrody.

Prof. Tarlecki przypomniał też jak szybko i entuzjastycznie inicjatorzy nagrody dla młodych polskich informatyków, Krzysztof Apt, Wiktor Marek i Mirosław Truszczyński, przyjęli Witolda Lipskiego jako patrona Nagrody.

Następnie przewodniczący Rady Nagrody prof. Leszek Pacholski podsumował prace Rady Nagrody i ogłosił, że zwycięzcą tegorocznego konkursu został Krzysztof Nowicki z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyplomy wręczali: Leszek Pacholski - przewodniczący Rady Nagrody, Jacek Kacprzyk - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Jacek Szczepański- wiceprezes zarządu Atende, sponsora tegorocznej edycji konkursu.

Najważniejszą częścią uroczystości było wystąpienie laureata na temat swoich zainteresowań naukowych. Krzysztof Nowicki mówił o równoległych algorytmach grafowych, w tym m.in. o problemie minimalnego drzewa spinającego w modelu Congested Clique oraz o algorytmach dla dynamicznie zmieniających się grafów.

Ostatnią częścią uroczystości był poczęstunek w klubie pracowniczym Wydziału. Była to okazja, by w nieformalnej atmosferze jeszcze raz pogratulować laureatowi.

zdjęcia z uroczystości