Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Zgłoszenie     Witold Lipski  

LAUREAT KONKURSU  2021

KAROL WĘGRZYCKIKarol Węgrzycki


Karol Węgrzycki obronił doktorat w 2021 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką dr. hab. Marcina Muchy. Obecnie odbywa staż podoktorski na Uniwersytecie Kraju Saary pod opieką prof. Karla Bringmanna.

Jego badania leżą na przecięciu złożoności obliczeniowej i algorytmiki. W szczególności zajmuje się algorytmami dla problemów pakowania, algorytmami aproksymacyjnymi i dolnymi ograniczeniami. Opracował nowe metody pozwalające efektywnie rozwiązywać problem plecakowy oraz jest współautorem najszybszego obecnie znanego algorytmu aproksymacyjnego rozwiązującego problem komiwojażera na płaszczyźnie. Wyniki jego prac były prezentowane na uznanych międzynarodowych konferencjach. Poza głównym nurtem badań, Karol pracował także nad algorytmami parametryzowanymi i geometrią obliczeniową.

więcej o Karolu Węgrzyckim
wykład wygłoszony 04.11.2021