Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Wniosek     Witold Lipski  

KONKURS  2008

Do edycji nagrody w roku 2008 zgłoszono 7 bardzo dobrych kandydatów z różnych ośrodków w kraju, reprezentujących różne dziedziny informatyki. Rada Nagrody bardzo wysoko oceniła poziom kandydatów, uznając ich znaczny już dorobek naukowy i wysoki potencjał badawczy, wsparty wielką aktywnością naukową i obiecujący dalszy szybki rozwój naukowy i jeszcze bardziej znaczące wyniki w przyszłości. 

W 2008 roku Rada Nagrody postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody. Ich laureatami zostali Dariusz Dereniowski z Politechniki Gdańskiej i Marek Klonowski z Politechniki Wrocławskiej.
więcej o laureatach

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się dnia 23 października 2008 w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Uroczystość otworzył prof. Tarlecki, przewodniczący Rady Nagrody. Przywitał zebranych gości, krótko przedstawił przebieg tegorocznego konkursu i ogłosił jego wyniki, gratulując serdecznie laureatom, dr. Dariuszowi Dereniowskiemu i dr. Markowi Klonowskiemu, oraz ich opiekunom naukowym prof. Markowi Kubale i prof. Mirosławowi Kutyłowskiemu. Dyplomy laureatom wręczyła pani Elwira Sokołowska - Prezes Zarządu firmy Sage Symfonia, głównego sponsora Nagrody. Najważniejszą częścią uroczystości były wystąpienia laureatów, podczas których zaprezentowali oni swoje zainteresowania, najważniejsze osiągnięcia i dalsze plany naukowe. Dalsza, mniej oficjalna część uroczystości była okazją, by w nieformalnej atmosferze, przy lampce wina i przekąskach jeszcze raz pogratulować laureatom i ich opiekunom i porozmawiać o dalszych planach naukowych, osiągnięciach młodych polskich informatyków i o kolejnych edycjach Nagrody.
zdjęcia z uroczystości