Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Wniosek     Witold Lipski  

KONKURS  2010

Do edycji nagrody w roku 2010 zgłoszono 14 bardzo dobrych kandydatów z różnych ośrodków w kraju, reprezentujących różne dziedziny informatyki. Rada Nagrody bardzo wysoko oceniła poziom kandydatów, uznając ich znaczny już dorobek naukowy i wysoki potencjał badawczy, wsparty wielką aktywnością naukową i obiecujący dalszy szybki rozwój naukowy i jeszcze bardziej znaczące wyniki w przyszłości. 

W 2010 roku Rada Nagrody postanowiła przyznać nagrodę Jarosławowi Byrce z Uniwersytetu Wrocławskiego.
więcej o laureacie


Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się dnia 7 października 2010 w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Uroczystość otworzył prof. Tarlecki, przewodniczący Rady Nagrody. Przywitał zebranych gości, podziękował przedstawicielom współorganizatorów, sponsorów i patronów medialnych Nagrody, a także inicjatorom Nagrody. Następnie przedstawił listę dotychczasowych laureatów, krótko omówił przebieg tegorocznego konkursu i ogłosił jego wyniki, gratulując serdecznie laureatowi, dr. Jarosławowi Byrce. Prof. Tarlecki odczytał też dwie opinie na temat laureata, w tym jedną od prof. Karen Aardel - opiekunki doktoranckiej Jarosława Byrki.

Dyplom laureatowi wręczyła pani Katarzyna Wosik - członek Zarządu firmy Sage Symfonia, głównego sponsora Nagrody. Najważniejszą częścią uroczystości było wystąpienie laureata dotyczące zrandomizowanych algorytmów aproksymacyjnych, podczas którego zaprezentował on swoje zainteresowania, najważniejsze osiągnięcia i dalsze plany naukowe. Dalsza mniej oficjalna część uroczystości była okazją, by w nieformalnej atmosferze jeszcze raz pogratulować laureatowi i porozmawiać o jego planach naukowych.
zdjęcia z uroczystości