Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Zgłoszenie     Witold Lipski  

KONKURS  2021

Do edycji Nagrody w roku 2021 zgłoszono 5 bardzo dobrych kandydatów z różnych ośrodków w kraju, reprezentujących różnorodne dziedziny informatyki. Rada Nagrody bardzo wysoko oceniła poziom merytoryczny kandydatów, uznając ich znaczny już dorobek naukowy i wysoki potencjał badawczy, wsparty wielką aktywnością naukową.

Rada Nagrody im. Witolda Lipskiego postanowiła przyznać w roku 2021 nagrodę główną i wyróżnienie. Laureatem konkursu 2021 został Karol Węgrzycki z Uniwersytetu Warszawskiego. Wyróżnienie otrzymał Adam Polak z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
więcej o Karolu Węgrzyckim
więcej o Adamie PolakuUroczyste wręczenie Nagrody odbyło się 4 listopada 2021 w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie otworzył przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Informatyki prof. Jan Madey, który powitał przedstawicieli współorganizatorów oraz sponsorów konkursu, a także władze wydziału. Odczytał też list od Macieja Lipskiego, brata Witolda, zawierający serdeczne gratulacje dla zwycięzców i życzenia błyskotliwej kariery naukowej.

Historię powstania Nagrody im. Lipskiego przypomniał prof. Krzysztof Apt. Podkreślił rolę prof. Andrzeja Tarleckiego, pierwszego przewodniczącego Rady Nagrody, przy realizacji pomysłu grupy informatyków pracujących za granicą, żeby ufundować nagrodę dla młodych polskich informatyków.

Prof. Apt wspomniał też patrona Nagrody, Witolda Lipskiego. Mówił o tym, że byli laureatami w olimpiadzie matematycznej w tym samym roku, przypomniał czasy stypendium naukowego w Paryżu i wspólnego zainteresowania sportem. Powiedział też, jak niespodziewaną była informacja o śmierci Witka. Witold Lipski zmarł mając 35 lat z powodu choroby nowotworowej. Był już wtedy autorem dwóch książek i jak na tamte czasy miał dużo międzynarodowych kontaktów naukowych, m.in z Christosem Papadimitriou i Franco P. Preparatą.

Następnie przewodniczący Rady Nagrody prof. Leszek Pacholski podsumował prace Rady Nagrody w tym roku i ogłosił zwycięzców tegorocznego konkursu. Laureatem został Karol Węgrzycki z Uniwersytetu Warszawskiego, wyróżnienie otrzymał Adam Polak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplomy wręczali przedstawiciele sponsorów: Guo Shuaisheng - prezes Huawei Warsaw Research Center oraz prof. Włodzimierz Marciński - reprezentujący Polskie Towarzystwo Informatyczne były prezes, obecnie członek Zarządu Głównego PTI.

Najważniejszą częścią uroczystości były wystąpienia Karola Węgrzyckiego i Adama Polaka na temat swoich zainteresowań naukowych. Karol Węgrzycki mówił o algorytmach aproksymacyjnych i złożoności drobnoziarnistej. Adam Polak mówił o algorytmach z predykcją i uczeniu maszynowym.

Ostatnią częścią uroczystości był poczęstunek w klubie pracowniczym Wydziału. Była to okazja, by w nieformalnej atmosferze jeszcze raz pogratulować zwycięzcom i porozmawiać o planach naukowych.

zdjęcia z uroczystości