Strona Główna     Rada Nagrody     Fundusz Nagrody     Sponsorzy     Zgłoszenie     Witold Lipski  

ADAM POLAK 

WYRÓŻNIONY  W  KONKURSIE  2021Adam Polak


Adam Polak obronił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim pod opieką prof. Pawła Idziaka. W trakcie studiów doktoranckich odbył staż naukowy na MIT u prof. Virginii Vassilevskiej Williams. Obecnie realizuje staż podoktorski w École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Zainteresowania badawcze Adama dotyczą przede wszystkim podstawowych pytań z dziedziny algorytmów i złożoności obliczeniowej, w szczególności tzw. złożoności drobnoziarnistej (fine-grained complexity).

więcej o Adamie Polaku
wykład wygłoszony 04.11.2021