Strona Główna    Witold Lipski  

ARCHIWUM   PREZENTACJI   LAUREATÓW

Do tradycji Nagrody im. Witolda Lipskiego należy uroczystość wręczenia Nagrody, która odbywa się na jesieni każdego roku. Podczas uroczystości laureaci otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz wygłaszają wykład - prezentację swoich zainteresowań, osiągnięć i dalszych planów naukowych.

Poniżej znajduje się alfabetyczna lista dotychczasowych laureatów wraz z dowiązaniem do strony domowej, rokiem otrzymania Nagrody oraz prezentacją przedstawioną przy okazji wręczenia Nagrody.

Marcin Bieńkowski (2006) - wykład
Mikołaj Bojańczyk (2006)
Jarosław Byrka (2010) - wykład
Marek Cygan (2012) - wykład
Dariusz Dereniowski (2008) - wykład
Paweł Gawrychowski (2013) - wykład
Tomasz Gogacz (2016) - wykład
Róża Goścień (2018) - wykład
Stanisław Jastrzębski (2019) - wykład
Artur Jeż (2012) - wykład
Marek Klonowski (2008) - wykład
Tomasz Kociumaka (2018) - wykład
Adrian Kosowski (2009) - wykład
Łukasz Kowalik (2007) - wykład
Filip Murlak (2009) - wykład
Jakub Nalepa (2017) - wykład
Krzysztof Nowicki (2020) - wykład
Marcin Pilipczuk (2012) - wykład
Michał Pilipczuk (2015) - wykład
Katarzyna Paluch (2005)
Paweł Parys (2011) - wykład
Adam Polak (2021) - wykład
Jakub Radoszewski (2014) - wykład
Piotr Sankowski (2005) - wykład
Michał Skrzypczak (2016) - wykład
Karol Węgrzycki (2021) - wykład
Michał Włodarczyk (2019) - wykład