in English   English Version   Poprzednie edycje Nagrody    Laureaci     Witold Lipski  


Od roku 2022 organizatorem Nagrody jest  Fundacja Kościuszkowska


Krótka historia Nagrody im. Witolda Lipskiego

Witold Lipski (1949-1985) był wybitnym polskim informatykiem. W swojej krótkiej karierze naukowej napisał szereg istotnych prac w teorii baz danych i analizy algorytmów. Opublikował także dwie książki „Kombinatoryka dla programistów” oraz (wspólnie z Wiktorem Markiem) „Analiza kombinatoryczna”. Współpracował m.in. z wybitnymi informatykami Christosem Papadimitriou i Frankiem Preparatą, co w czasach komunizmu było wyjątkowe. Był również promotorem Tomasza Imielińskiego (Rutgers University, USA) i Zbigniewa Michalewicza (Adelaide University, Australia).

Nagroda im. Witolda Lipskiego powstała z inicjatywy trzech Polskich informatyków mieszkających za granicą: Krzysztofa Apta, Wiktora Marka (który był promotorem Lipskiego na Uniwersytecie Warszawskim), i Mirosława Truszczyńskiego, celem upamiętnienia Jego pamięci. Została ustanowiona w dwudziestą rocznicę przedwczesnej śmierci Lipskiego, w 2005r., przez Fundację Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących. Pierwszym przewodniczącym Rady Nagrody był Andrzej Tarlecki, który pełnił tę funkcję do 2012 r.

Kolejnymi przewodniczącymi Rady Nagrody byli Paweł Urzyczyn (w latach 2013-2016) i Leszek Pacholski (od 2017 r.). W 2013 r., w podzięce za jego wieloletni wkład pracy dla Nagrody, Andrzej Tarlecki został Honorowym Przewodniczącym. Od czasu powstania Nagrody do 2022 r. sekretarzem Nagrody była Daria Walukiewicz-Chrząszcz.

W pierwszym roku Nagroda była sfinansowana że składek informatyków Polskiego pochodzenia mieszkających zagranicą. Od 2006 r. do 2015 r. sponsorem Nagrody była firma Sage. Od 2016 do 2021 r. Nagroda była finansowana przez firmę Atende, a od 2020 do 2021 r., również przez Huawei. Sponsorem instytucjonalnym było Polskie Towarzystwo Informatyczne.

W 2021 inicjatorzy nagrody wraz z Tomaszem i Celiną Imielińskimi, podjęli działania w celu poszerzenia i znacznego zwiększenia wysokości nagrody. Doprowadziły one do pozyskania nowego sponsora dla rozszerzonej Nagrody. W związku z tymi zmianami, od 2022 r. Fundacja Rozwoju Informatyki przekazała prowadzenie Nagrody Fundacji Kościuszkowskiej.

Poprzednie edycje Nagrody

Konkurs 2021
Konkurs 2020
Konkurs 2019
Konkurs 2018
Konkurs 2017
Konkurs 2016
Konkurs 2015
Konkurs 2014
Konkurs 2013
Konkurs 2012
Konkurs 2011
Konkurs 2010
Konkurs 2009
Konkurs 2008
Konkurs 2007
Konkurs 2006
Konkurs 2005

Dotychczasowi laureaci Nagrody i archiwum prezentacji